Ağız Boşluğu ve Çene Kistleri

Ağız Boşluğu ve Çene Kistleri

Kistler; çene kemikleri içerisinde, içleri sıvı ya da yarı sıvı materyallerle dolu patolojik boşluklar olup, sıklıkla çene kemiklerinde ve daha ender olarak da ağız ve yüz bölgesinin yumuşak dokularında görülürler.

AĞIZ BOŞLUĞU VE ÇENE KEMİĞİ KİSTLERİNİN BELİRTİLERİ

Ağız boşluğu ve çene kemiği kistleri başlangıçta herhangi bir belirti vermeksizin sinsi şekilde seyrederler. Geç kalınmış teşhislerde ise çene kemiklerinde ciddi boyutta harabiyete neden olurlar.

Çene Kemiği Kistleri, yüz bölgesinde ağrısız gelişen şişlikler dışında zaman zaman alt dudakta uyuşukluk belirtisi verebilir. Bu durum kistin ilerlemiş ve sinire baskı yapmış haline işaret eder.

Ağız boşluğunun yumuşak dokularında oluşan kistler ise genellikle çeşitli travmalar sonucu, küçük tükürük bezi kanallarının tıkanmaları ile sıklıkla dudak iç yüzeylerinde şeffaf görünümlü, zaman zaman kendiliğinden küçülen ve büyüyen ağrısız şişlikler şeklinde görülür. Bu bölgeyi kapsayan yumuşak doku kistlerinin bir diğer şekli de dil altı ve ağız tabanında oluşan şişliklerdir ki bunlara ‘’ranula’’ ya da halk diliyle kurbağacık denir.

AĞIZ BOŞLUĞU VE ÇENE KEMİĞİ KİSTLERİNİN TEDAVİLERİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Çene kemiği ya da yumuşak doku kistlerinin tedavisinde ilaçlar sonuç vermeyebilir bu nedenle kist tedavileri ameliyat gerektiren işlemlerdir. Kistler bir bütün olarak ameliyat sırasında torbasıyla birlikte çıkarılır ve kistin büyüklüğüne göre bazı durumlarda ilave destek tedaviler uygulanabilir.

ÇENE KEMİĞİ KİSTLERİ TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKTİRDE NE GİBİ SORUNLAR YARATIR ?

Çene Kemiği kistleri tedavi edilmedikleri zaman yüz bölgesinde şişliklere, iltihap akıntılarına, yüz dokusu sertleşmelerine, dudaklarda uyuşukluklara ve çene kemiğinde kendiliğinden kırılmalara neden olabilecekleri gibi tümör oluşumuna da (iyi huylu ya da kötü huylu) neden olabilirler.

KİST AMELİYATLARINDAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususların başında;

Ağız hijyeni,

Yumuşak ve sıvı gıdalarla beslenme, (hekimler tarafından önerilen süre boyunca)

Ameliyat bölgesini zedeleyebilecek tarzda yanak ve dudak çekme hareketlerinden kaçınma,

Kontrol vakitlerini kaçırmama gibi durumlar gelmektedir.